Odpowiedzi

2009-10-27T20:37:45+01:00
Pewnie mają wystawione na granicach statki "bojowe"
2009-10-27T21:03:33+01:00
Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska morskiego jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Można to osiągnąć poprzez rozwiązania instytucjonalne oraz instrumenty prawne i ekonomiczne, promujące takie działania, jak:
• budowa oczyszczalni ścieków,
• montaż filtrów przemysłowych zmniejszających emisję pyłów i gazów,
• budowa ekologicznych wysypisk śmieci i rekultywacja starych,
• zmiana technologii przemysłowych na bardziej przyjazne dla środowiska powodujące zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ilości ścieków i odpadów,
• szersze korzystanie ze źródeł energii odnawialnych – budowa elektrowni wodnych i wiatrowych,
• zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie,
• wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych.
Istotna jest również szeroka edukacja ekologiczna prowadząca do zmiany postaw życiowych ludności. Wszyscy musimy mieć świadomość, że również od nas zależy los Bałtyku. Każdy z nas może zmniejszyć ilość wytwarzanych zanieczyszczeń poprzez:
• ograniczenie zużycia trudno rozkładalnych tworzyw sztucznych,
• zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych,
• oszczędzanie energii,
• zbieranie surowców wtórnych,
• ograniczenie stosowania środków piorących zawierających fosforany,
• dbanie o czystość plaż i wód przybrzeżnych,
• ograniczenie korzystania z samochodów i tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.