1.Oblicz pole trapezu ABCD ( załącznik ).

2.Wyznacz współrzędne punktu przecięcia się wykresów funkcji y=-2 + 1 i y=x-4.


3.Jakie współrzędne punktu symetrycznego do punktu A(1;-4) względem: a)osi X b) osią Y c) początku układu współrzędnych


Pomocy !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:02:06+01:00
1)h-wysokość wynosi 4√3/3
a pole 32√3/3

2)przetną się w punkcie x=3,y=-1 (3,-1)

3)względem osi OY (-1,4)
względem osi OX (1,-4)
względem początku osi (-1,-4)