Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T19:53:34+01:00
1
Rolnictwo
hodowla zwierząt
2
1. Faraon- miał władzę absolutną stał ponad prawem, które sam stanowił był tylko jeden faraon na całe państwo.
2. Urzędnicy i oficerowie- dostawali polecenia od Faraona i przekazywali polecenia chłopom i rzemieślnikom gdzie i kiedy np. kopać rowy, budować świątynie i pałace
3. Kapłani- budowali świątynie oraz urządzali pogrzeby w piramidach
4. Kupcy i rzemieślnicy- robili broń dla wojska i sprzedawali je na targach
5. Żołnierze- bronili i pilnowali porządku w kraju
6. Chłopi- pracowali na roli. Częścią plonów płacili podatki.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:20:05+01:00
1. uprawa roślin, hodowla zwierząt, osiadły tryb życia
2
1. Faraon- miał władzę absolutną stał ponad prawem, które sam stanowił był tylko jeden faraon na całe państwo.
2. Urzędnicy i oficerowie- dostawali polecenia od Faraona i przekazywali polecenia chłopom i rzemieślnikom gdzie i kiedy np. kopać rowy, budować świątynie i pałace
3. Kapłani- budowali świątynie oraz urządzali pogrzeby w piramidach
4. Kupcy i rzemieślnicy- robili broń dla wojska i sprzedawali je na targach
5. Żołnierze- bronili i pilnowali porządku w kraju
6. Chłopi- pracowali na roli. Częścią plonów płacili podatki.
1 5 1
2010-03-21T20:31:12+01:00
1. Według mnie najważniejszymi osiągnięciami z neolitu jest zmiana trybu życia (koczowniczy-osiadły), rozwój rolnictwa oraz hodowli zwierząt, rozwój garncarstwa i tkactwa. Możesz dodać, że działo się to w ok. 9000 p.n.e kiedy to nastąpiła rewolucja neolityczna.

2.W starożytnym Egipcie panowała hierarchia zależna głównie od tego z jakiego rodu wywodził się człowiek oraz to czy był bogaty. W Egipcie było stosunkowo niewiele niewolników, dlatego najliczniejszą grupą społeczną (90%) byli chłopi. Stali oni najniżej w hierarchii, nie posiadali żadnej ziemi, jedynie ją dzierżawili. Wykonywali określone prace na rzecz państwa, dlatego też można twierdzić, iż nie byli całkowicie wolni. Nieco wyżej od chłopów stali urzędnicy. Ta warstwa społeczna była jednak dosyć zróżnicowana, dlatego też i wewnętrznie była ustalana hierarchia. Kolejną warstwą byli kapłani. Posiadali oni dosyć dużą władzę i mieli również wpływ na decyzję faraona, czyli władcy nieograniczonego, który stał na szczycie. Był jednocześnie władcą, synem bóstw oraz sędzią.


Mam nadzieję, że pomogłem.
1 1 1