Na 3 pierwsze nagrody w konkursie piosenkarskim przeznaczono 1200 zł. Zdecydowano, że nagroda druga będzie niższa o 400 zł od pierwszej,a nagroda 3 niższa o 100 zł od drugiej. Oznacz przez x kwotę przeznaczoną na pierwszą nagrodę. Ilę zł przeznaczono na drugą i pierwszą nagrodę?? Pomożecie???

3

Odpowiedzi

2010-03-21T19:57:39+01:00
1 nagroda
x
2 nagroda
x-400
3 nagroda
x-500

700 = I
300 = II
200= III
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T19:58:01+01:00
Wszystkie nagrody (razem) : 1200zł
Nagroda 1: x
Nagroda 2: x - 300zł = ?
Nagroda 3: ? - 100zł

Nagroda pierwsza: 700zł
Nagroda druga: 300zł
Nagroda trzecia 200zł
Razem: 1200zł

Nagroda pierwsza: x
x = 700zł
2010-03-21T20:05:30+01:00
1. x
2. x-400
3. (x-400)-100

x+(x-400)+(x-400)-100 = 1200
x+x-400+x-400-100=1200
3x-900=1200
3x=2100 /3
x=700

Odp. Pierwsza nagroda wynosi 700zł. Druga 300zł, a trzecia 200zł.