Zadanie 1 obwód prostokąta jest równy 16 cm a stosunek długosci jego boków 7:(.oblicz długosci boków prostokąta..


zadanie 2 stosunek masy piłki pingongowej do masy piłki tenisowej jest równy 1:26 .suma mas tych piłek wynosi 0,0675kg .wyraz masy piłek w gramach..?

zadanie 3 zbyszek wydał na zakupy pewną kwotę pieniędzy i zostało mu o 20 zł mniej niż wydał.stosunek ilosci pienmiedzy wydanych do pozostałych jest równy 5:3 .ile pieniędzy miał zbyszek początkowo?


zadanie 4 suma pól m dwóch kół jest równa 45 pi cm kwadratowych zas pola pozostają w stosunku 1:4 .oblicz róznice obwodów tych kół?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T19:26:36+01:00
Zad. 1
x - krotszy bok
y - dluzszy bok 2x + 2y = 32 3x = y 2x + 2y = 32 3x - y = 0 /*2 2x + 2y = 32 6x - 2y = 0 8x = 32 x = 4 3x = y y
= 4*3 y
= 12 x
= 4 y
= 12