Dwie kulki posiadające identyczne ładunki zawieszono na izolowanych niciach (l=0,2m) zaczepionych w tym samym punkcie. oblicz ładunek wiedząc że w wyniku sił odpychania kulki oddalają się na odległość d=0,08m. masy obu kulek są identyczne i wynoszą m=10mg. (warunkiem rozwiązania jest aby wypadkowa siła (ciężkości oraz pochodzenia elektrycznego) działała wzdłuż nitki).

1

Odpowiedzi

2009-04-20T20:01:05+02:00
Musisz zrobic rysunek.
Z jednego punktu dwie kreski
tej samej dlugosci
w prawo i wlewo o kat alfa.
Na koncach kolka.
polacz kolka linia prosta.
Na tej lini "d" na zewn. zaznacz wektory tej samej dlug.
F na lewej w lewo na prawej w prawo
z konca wktora F pionowa wdol do przeciecia sie
z przedl. nici. Na nici zaznacz wektor S,
Ze srodka kulki wektor P w dol tak aby F+P=S

Taraz liczymy:
Dane:
l=0,2m
d=0,08m
m=10mg.
g=9,81m/s²
Q=?

F=1/4πε*Q²/d²
P=mg

z podobienstwa trojkatow
F:P=(0,5d):h gdzie h²=l²-d²/4
F=Pd/(2h) podstawiam
1/4πε*Q²/d²=mgd/h
Q²=4πε*mgd³/√(l²-d²/4)

poszukaj w tabl ε dla powietrza i wstaw dane