1.Oblicz, ile gramów chlorku potasu otrzyma się podczas reakcji zobojętniania 73g kwasu solnego zasadą potasową.
2.Ile gramów zasady sodowej nalezy użyć, aby zobojętnić 23g kwasu mrówkowego?
3.Oblicz rozpuszczalność substancji, jeżeli stężenie nasyconego roztworu w danej temperaturze wynosi 20%.

Proszę o dokładne rozpisanie i objaśnienie (razem z reakcjami).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:06:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mKCl=39u+35,5u=74,5u
mHCl=1u+35,5u=36,5u
KOH + HCl------->KCl + H2O
36,5g HCl--------74,5g KCl (dane z reakcji)
73g HCl-----------xg KCl (dane z treści zad.)
x=149g KCl

2.
mNaOH=23u+16u+1u=40u
mHCOOH=2*1u+12u+2*16u=46u
NaOH + HCOOH---->HCOONa + H2O
40g NaOH-----46g HCOOH (dane z reakcji)
xg NaOH-------23g HCOOH (dane z treści zad.)
x=20g NaOH

3.
Z def. rozpuszczalności
20g subst.------80g wody (100g roztworu - 20g subst.)
xg subst.-------100g wody
x=25g
Rozpuszczalność wynosi 25g/100g H2O
6 4 6