Dana jest funkcja y= (x-1)² -(x-1)(x+1) dla x e R
a)napisz wzór tej funkcji w najprostszej postaci
b)wykonaj wykres tej funkcji i oblicz miejsce zerowe
c)dla jakich x funkcja przyjmuje wartości ujemne?
d)określ czy funkcja jast rosnąca czy malejąca

1

Odpowiedzi

2010-03-21T20:31:39+01:00
A) y= (x-1)²-(x²-1)
b) rozwiązanie funkcji : y= -x+2 --- miejsce zerowe x=2
c) od 3 do + nieskończoności
d)funkcja malejąca