Porównaj Ziemię sprzed 4 miliardów lat z Ziemią teraz. Użyj wyrazów:
houses, people,animals,dinosaurs,ocean,oxygen in the air,moon, hot lava.
przykład:There weren't any houses four bilion years years ago.There weren't any houses four bilion years ago.There are houses now.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T13:24:52+01:00
Chyba ci chodziło sprzed 4 milionów lat temu, a nie miliardów.

Four million years ago there were houses. People lived in caves. Customers look differently than we do now. Produced items mostly made of stone. In every place seeking food. In those days, too dinosaurs lived and wild animals. There was no ocean. There was more oxygen in the air, because now there are many cars that are gases which contain carbon monoxide. In the shining moon and the law was not hot.

Cztery miliony lat temu nie było domów. Ludzie mieszkali w jaskiniach. Osoby inaczej wyglądały niż my teraz. Wytwarzano przedmioty głównie z kamienia. W każdym miejscu szukali pożywienia. W tych czasach też żyły dinozaury i dzikie zwierzęta. Nie było oceanów. Było więcej tlenu w powietrzu, ponieważ teraz jest wiele samochodów, które mają spaliny, które zawierają tlenek węgla .W tych świecił księżyc i nie było gorących law.
1 5 1