Odpowiedzi

2010-03-23T12:51:43+01:00
1.SYMBIOZA
2.BIOCENOZA
3.BIOTOP
4.FREONÓW
5.SMOG
6.EKOSYSTEM
7. BAKTERIE
8.ANTAGONISTYCZNE
9.GATUNEK
10.KONKURENCJA
11.ROŚLINY
12.DESTRUENCI
13.KONSUMENCI
14. POPULACJI
15.DRAPIEŻNICTWO
16.MUTUALIZM
17.PROTOKOOPERACJA
18.POKARMOWY
19.PŁYNĄCE
20.DRAPIEŻNICY
21.PASOŻYTNICTWO
22.MORSKIE
23.WODNE
24.SŁODKOWODNE
25.JEZIOR
26. ENERGII
27.ROŚLINOŻERCY
28.TROFICZNY
29.WIEKOWA
30.EKOLOGIA
31.KOMENSALIZM
32.BIOMAS
33.BENOS
34.STAWY
35.ROZMIESZCZENIE
36.ŚMIERTELNOŚĆ
37.PELAGICZNA
38.STRUMIENIE
39.litoralna
40.BENTONICZNA

1.współrzycie 2 organizmów różnych gatunków, korzystne dla każdego z nich
2.Organizmy różnych gatunków zamieszkujące określone środowisko i powiązane wzajemnymi zależnościami.
3.elementy przyrody nieożywionej w ekosystemie.
4.gazy rozprężające w aerozolach i lodówkach są źródłem.
5.co powstaje w wyniku działanie światła słonecznego na spaliny pojazdów silnikowych.
6.organizmy żywa zasiedlające dany teren + wszystkie składniki nieożywione
7.rozkładają szczątki roślin i zwierząt.
8.stosunki…, przeciwieństwo do nieantagonistycznych.
9.populacja podobnych do siebie osobników krzyżujących się między sobą i mających wspólne pochodzenie to:
10. walczą o pokarm, miejsce albo byt.
11.producenci to:
12.bakterie i grzyby to:
13.odżywiają się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym
14.liczebność, zagęszczenie to cechy.
15. chwyta, zabija i zjada osobnika innego gatunku.
16.ścicła i konieczna symbioza.
17. współżycie 2 gatunków czerpiących korzyści ze swojej obecności, ale nie będące całkowicie od siebie uzależnione.
18. Zależności pokarmowe między organizmami różnych poziomów troficznych obrazują łańcuchy…
19.w ekosystem wodnym słodkowodne dzielą się na wody stojące i ….
20. konsumenci II rzędu, czyli…
21.żyje kosztem innego i działa na jego szkodę
22.jeden z ekosystemów wodnych
23.środowisko w którym jest większa gęstość i małe wahania temperatury
24.drugi z ekosystemów wodnych
25.strefa litoralna, pelagiczna i profundalna to strefy:
26. piramida ….uwzględniająca przepływ energii i produkcję kolejnych poziomów troficznych.
27. konsumenci I rzędu, czyli…
28. łańcuch pokarmowy tu inaczej łańcuch….
29.struktura…..
30. Dziedzina biologii badająca współzależności między zespołami organizmów oraz między organizmami a ich środowiskiem życie.
31. współżycie przynosi korzyści jednemu gatunkowi, nie szkodząc drugiemu
32.piramida …. przedstawiająca ilość wyprodukowanej biomasy,
33.organizm mieszkający na dnie(glon, pijawka)
34.wody stojące: jeziora, bagna i ….
35. sposób występowania organizmów na danej powierzchni to…
36.liczbę osobników umierających w populacji w danym czasie określa się jako….
37.strefa jeziora- otwarta toń wody
38.wody płynące: rzeki, źródła i ….
39. strefa jeziora – przybrzeże
40.strefa w morzu- obszar dna.
1 5 1