Odpowiedzi

2010-03-21T20:15:55+01:00
Uniwersalizm- to ujednolicenie wszystkich państw europejskich. Wszędzie urzędowym językiem była łacina. Każdy kraj był pod zwierzchnictwem jednego papieża i jednego cesarza. Wszystkie kraje uznawały także teocentryzm.
Za początek średniowiecza uznaje się rok 476, czyli upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Za koniec rok 1453- upadek Bizancjum. 1492- dopłyniecie kolumba do Ameryki, bądź wynalezienie druku przez Gutenberga w 1451/2 r. Wyróżniamy trzy etapy: wczesne średniowiecze, rozkwit średniowiecza i jesień średniowiecza. Wczesne: V- X w. rozkwit: XI- XIII. Jesień- XIII-XV. A W Polsce. Wczesne: X- XIII. Rozwój: XIV i jesień: XV w.
2010-03-21T20:19:16+01:00
Uniwersalizm pochodzi z łacińskiego słowa universalis co oznacza powszechny, ogólny. Średniowieczny uniwersalizm dotyczy identycznego pojmowania świata, podporządkowania wszystkiego religii (Bogu),

ramy:
od
476 - Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego

do - i tutaj różne szkoły historyczne przyjmują inaczej
1450 - Wynalezienie druku przez Gutenberga <- najbardziej popularna
1452 - Upadek Konstantynopola
1492 - Odkrycie Ameryki przez Kolumba