Odpowiedzi

2009-10-27T21:02:01+01:00
Śrendiowieczne poglady na swiat i zycie ludzkie opierały sie na religijnosci i dazeniu do zycia wiecznego. Panował teocentryzm, czyli głownymi wartosciami byli Bog i człowiek, ktory miał byc całkowicie poddany Stworcy . Filozofia została całkowicie podporzadkowana religii.

Natomiast w epoce oswiecenia najwazniejszym czynnikiem była nauka i wykształcenie. Człowiek wierzyl w Boga, jednak nie był mu juz tak całkowicie poddany jak w sredniowieczu. Filozofowie podkreslali role człwieka, jego uczuc oraz emocji.
33 3 33
2009-10-27T23:43:40+01:00
Kultura średniowiecza:
-brak kultur narodowych a ukształtowanie jednego wzorca pod wpływem chrześcijaństwa,teocentryzm-Bóg w centrum zainteresowania
-wspólny pogląd na świat,asceza czyli umartwianie się poprzez posty,biczowanie się,zaniedbywanie higieny ciała
-ideały średniowiecza-święty,władca,rycerz
-język łaciński językiem uniwersalnym,jednolity system szkolnictwa,filozofia chrześcijańska
-wspólne cechy architektury,obrzędowości rycerskiej
-przekazywanie kultury poprzez wędrownych twórców-wegantów,opiewanie bohaterów w poezji trubadurów,minesingerów
-klasztory ośrodkami życia umysłowego-działalność zakonów miejskich franciszkanów,dominikanów i rolniczych cystersów

Kultura renesansu
-humanizm główny prąd odrodzenia,głoszący troskę o pełny rozwój człowieka,jego szczęście i godność w myśl hasła "jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce"
-potępienie ideałów średniowiecza,a pochwała myśli "żyj chwilą",antropocentryzm-człowiek w centrum zainteresowania
-oparcie na autorytecie myślicieli i filozofów antycznych
-rozkwit szkolnictwa-ideałem epoki był człowiek wszechstronnie wykształcony
-pochwała rozumu ludzkiego,dążenie do wszechstronnego wykształcenia,poznania świata-rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych,wpływ reformacji
-wolność jednostki,prawo wyboru trybu życia na ziemi a nie po śmierci
-awans języków narodowych,powrót do klasycznej łaciny,greki,zainteresowanie hebrajskim,rozkwit filologii
-troska o sławę,rozkwit mecenatu
-podział społeczeństwa na elitę oraz tłum-reszta ludzi
-upowszechnienie książek poprzez wynalazek druku Jana Gutenberga
47 4 47