1. Transformator dzwonkowy służy do obniżania napięcia sieciowego z 220V do napięcia 8V. Pierwotne uzwojenie składa się z 1100 zwojów. Z ilu zwojów składa się wtórne uzwojenie?
2. Uzwojenie pierwotne transformatora o 200 zwojach jest podłączone do źródła prądu przemiennego o napięciu 40V. Wyznacz jakie napięcie panuje na końcach uzwojenia wtórnego, liczącego 1200 zwojów. Jaka jest przekładnia transformatora?
3. Oblicz liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego, jeżeli wiadomo, że uzwojenie wtórne liczy 5000 zwojów, a natężenia prądów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym wynoszą odpowiednio: 21A i 1.5A.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T20:26:26+01:00
Up=220V ;Uw=8V
np=1100 ; nW=?
up/uw=np/nw
220V/8V=1100/x
x=(1100*8)/220
x=8800/220
x=40
odp liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym wynosi 40/
Zad2.
np=200
Up=40V
nw=1200
uW=?
Uw=(1200*40)/20
Uw=2400V
przekładnia nw/np
1200/200=6- przkładnik transformatora
Zad 3
np=?
nw=5000
Ip=21A
Iw=1,5A
Ip/Iw=nw/np
np=
(5000*1,5)21=357,21
Mam nadzieje że jest dobrze 3 nie jestem pewna:)
3 2 3