Podaj przykłady organizmów wskażnikowych bioindykatorów. Podaj ich krótka charakterystykę uwzględniając stanowisko systematyczne wymagania życiowe oraz tolerancje względem wybranych czynników środowiska. Wskaż możliwość wykorzystywania tych organizmów w badaniach środowiskowych.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T15:19:19+01:00
Bioindykatory to przede wszystkim poroty. Sa one bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza szczególnie na SO2. Sa one stenobiontami (mają wąski zakres tolerancji na zmiany środowiskowe). Porostu wykorzystuje się do oznaczenia zanieczyszczenia powietrza. opracowano skalę porostową.