1. Wzór empiryczny pewnego węglowodoru ma postać CH₂, a masa cząsteczkowa tego węglowodoru wynosi 56 u. Określ jego wzór rzeczywisty.
2. Alkan, w którym stosunek masowy C:H=4:1, poddano katalicznemu odwodornieniu i otrzymano alken o takiej samej liczbie węgla w cząsteczce. Do tego alkenu przyłączono następnie bromowodór. Napisz równanie reakcji addycji i podaj nazwę otrzymanego produktu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:56:49+01:00
1. mCH₂= 12+2=14u
56u ÷ 14u = 4 -> 4 razy CH₂, czyli C₄H₈

2. C:H = 4:1 = 24:6 -> C₂H₆
C₂H₆ -> C₂H₄ + H₂
C₂H₄ + HBr -> C₂H₅Br , czyli CH₃-CH₂Br bromoetan

Proszę bardzo :) Byłoby mi miło, gdybym dostała naj :)
Pozdrawiam
55 4 55