Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T21:36:05+01:00
(Mk 10,46-52)
Podczas gdy Jezus opuszczał Jerycho spotkał Barteusza, syna Tymeusza, który wołał:
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!
Ludność próbowała go uspokoić, lecz nadaremnie. Jego głos doszedł do Mistrza a Ten przywołał do siebie.
Podczas rozmowy, poprosił Jezusa o zdrowie - uzdrowienie z ślepoty.
Jezus spełnił jego prośbę i odesłał go zdrowego!