Zad6. Oblicz jakim procentem liczby
a) 700 jest liczba 280
b) 15 jest liczba 105
c) 50 jest liczba 125

zad.7 Znajdź liczbę, której :
a) 15% wynosi 300
b) 5,5% wynosi 33
c) 105% WYNOSI 588

zad.8 Oblicz
a) (1,5)²+(5√0.16 - 1,5)²*(1,5)°=
b) (-1½)⁻³= , (-½)⁵= , (-4,78)°=
c) 25×5⁻²= , 3³×3⁻²×3⁻²= , (3²+4²)⁻¹=

zad.9 oblicz
a) (½)³ × (1⅔ +√2²-3)=
b) [ (-2)³÷1,5+√2 7/9]⁻¹=
c) 2³-(4,5×1⅔-6,25)=

zad.10 Odpowiedz na pytania:
a) Jakie liczby tworzą zbiór liczb wymiernych?
b) Co to jest oś liczbowa?
c) Co to jest procent?
d) Jak określamy potęgę o podstawie a∈ R i wykładniku n ∈ N? Podaj prawa działań na potęgach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T21:26:03+01:00
Zad6. Oblicz jakim procentem liczby
a) 700 jest liczba 280
x%*700 = 280
(x/100)*700 = 280
7x = 280 /:7
x = 40

b) 15 jest liczba 105
x%*15 = 105
(x/100)*15 = 105
0,15x = 105
x = 700

c) 50 jest liczba 125
x%*50 = 125
(x/100)*50 = 125
0,5x = 125
x = 250

zad.7 Znajdź liczbę, której :
a) 15% wynosi 300
15% x = 300
15/100x = 300 /:0,15
x = 2000

b) 5,5% wynosi 33
5,5% x = 33
55/1000x = 33
x = 3000/5
x = 600

c) 105% WYNOSI 588
105% x = 588
105/100 x = 588
x = 560

zad.8 Oblicz
a) (1,5)²+(5√0.16 - 1,5)²*(1,5)°=
2,25+(5√0.16 - 1,5)²*1 = 2,25+(5√0.16)²-2*5√0.16*1,5+2,25 = 2,25+25*0,16-15√0.16+2,25 = 4,5+4-15√0.16 = 8,5-15*(√16/√100) = 8,5-15*0,4 = 8,5-6 = 2,5

b) (-1½)⁻³= (-2/3)³ = -8/27,
(-½)⁵= -1/32 ,
(-4,78)°=1

c) 25×5⁻²= 25*1/25 = 1,
3³×3⁻²×3⁻²=3 ³⁻²⁻² =3⁻¹ = 1/3,
(3²+4²)⁻¹= (9+16)⁻¹= 25⁻¹= 1/25

zad.9 oblicz
a) (½)³ × (1⅔ +√2²-3)=
1/8*(5/3+2-3) = 1/8*2/3 = 1/12
b) [ (-2)³÷1,5+√2 7/9]⁻¹=
[-8/1,5+(3√3/9)]⁻¹= (-80/15+√3/3)⁻¹=[(-80+5√3)/15]⁻¹= 15/(-80+5√3)
c) 2³-(4,5×1⅔-6,25)= 8-(45/6-6,25) = 8-375/300 = 8 - 1,25 = 6,75


zad.10 Odpowiedz na pytania:
a) Jakie liczby tworzą zbiór liczb wymiernych?
Wymierne i niewymierne
b) Co to jest oś liczbowa?
Prosta o ustalonym zwrocie dodatnim, wyznaczonym punkcje zerowym i określonej jednostce.
c) Co to jest procent?
1% pewnej wielkości a to setna część tej wielkości
d) Jak określamy potęgę o podstawie a∈ R i wykładniku n ∈ N? Podaj prawa działań na potęgach.
Potęga o wykładniku naturalnym.
Prawa działań na potęgach:
a^m*a^n=a^(m+n)
ponieważ zapis nie jest czytelny, prawa działań na potęgach w załączniku
1 5 1