Pole powierzchni całkowitej walca powstałego przez obrót danego prostokąta wokół zaznaczonej osi obrotu jest równe ( w podstawie jest 6cm a krawędź boczna wynosi 9cm)

A 12πcm3
B 24πcm3
C 36 πcm3
D 48πcm3

obliczenia poproszę do tego zadania

1

Odpowiedzi

2010-03-21T20:32:05+01:00
Musisz podstawić do ogólnego wzoru P=2pir do kwadratu + 2 pi r *H