Proszę o pomoc!
Muszę przetłumaczyć zdania z angielskiego:
1. I was at the marathon.
2.You were at a tennis match.
3.She was on an expedition.
4.We were the winners.
5.They were in the final.
6.He wasn`t at the marathon.
7.They werent`t the winners.


8.When were the first Olympics?
9.Was he the winner?
10.Yes, he was./No, he wasn`t

1.There was a marathon.
2.There were thousands of people.
3.There wasn`t a party after the final.
4. There weren`t any problems.
5.Was there a marathon?
6.Were there many people?
7.Yes,there were./No, there weren`t.

3

Odpowiedzi

2010-03-21T20:38:11+01:00
1. Ja byłem na maratonie
2. Ty byłeś na meczu tenisa
3. Ona była na wyprawie
4. My jesteśmy zwycięzcami
5. Oni byli w finale
6. On nie był na maratonie
7. Oni nie są zwycięzcami
8. Gdzie odbyły się pierwsze Igrzyska?
9. Czy on był zwycięzcą?
10. Tak, on był/ Nie, on nie był.

1. Tam był maraton
2. Tam są tysiące ludzi
3. Tam nie było imprezy po finale
4. Tam nie było żadnych problemów
5. Gdzie odbył się maraton?
6. Czy było tam dużo ludzi?
7. Tak, było/ nie, nie było
1 5 1
2010-03-21T20:41:09+01:00
1.Byłem na maratonie
2.Byłeś na meczu
3.Była na wyprawie
4.Byliśmy zwycięzcami.
5.Byli w finale
6.On nie był na maratonie
7.Oni nie byli zwyciezcami
8.Kiedy były pierwsze Igrzyska Olimpijskie?
9.Kto był zwyciezca?
10.tak , on byl /nie on nie byl


1.Był maraton.
2.Były tysiące ludzi.
3.Nie było przyjecia po finale
4.
5.
6.Było tam wielu ludzi?
7.
1 5 1
2010-03-21T20:44:42+01:00
1. Byłem na maratonie.
2. Byłeś na meczu tenisowym
3. Ona była na wyprawie.
4. Byliśmy zwycięzcami
5. Byli w finale
6.Nie był w maratonie.
7. Nie było zwycięzców.
8. Kiedy były pierwsze Igrzyska Olimpijskie?
9. Czy był zwycięzcą?
10. Tak był /nie nie było

1. Tam był maraton.
2. Tam były tysiące ludzi
3. Nie było zabawy po finale.
4. Nie było żadnych problemów.
5.Był tam maraton?
6. Było tam wiele ludzi?
7. tak było / nie nie było
1 5 1