Odpowiedzi

2009-04-20T19:08:54+02:00
Y=x³+ax-1
3=(-2)³-2a-1
3=-8-1-2a
3=-9-2a
2a=-9-3
a=-6
y=x³-6x-1

x³-6x-1>x³+2x²-1
-2x²-6x>0
x*(-2x-6)>0
x>0 i -2x-6>0 lub x<0 i -2x-6<0
x>0 i -2x>6 lub x<0 i -2x<6
x>0 i x<-3 (sprzeczność) lub x<0 i x>-3
rozw: x∈(-3;0)