Odpowiedzi

2009-10-27T21:06:39+01:00
Jedna z funkcji piramid, a także innych grobowców, było stworzenie domu dla Ka, czyli duszy, która, jak wierzyli starożytni Egipcjanie, nadal żyje po śmierci człowieka. Od okresu predynastycznego grób królewski był ściśle związany
z potwierdzeniem władzy ziemskiej i jej uzewnętrznieniem. Od czasów III dynastii stal się także symbolem boskości faraona, jego niebiańskiego przetrwania
i przezwyciężającej śmierć władzy. Żeby wyrazić te nowe idee filozoficzne i religijne, Imhotep, wielki kanclerz i architekt faraona Dzesera (2670 - 2650 p.n.e.), zaprojektował najpierw mastabe, która następnie postanowił wznieść wyżej,
za pomocą kolejnych, malejących mastab: w ten sposób powstała Piramida Schodkowa
w Sakkarze, symbol drabiny wznoszącej się do nieba, aby umożliwić faraonowi zmartwychwstanie.
2009-10-27T21:17:31+01:00
No to tak:
czynniki to był kult zmarłych,
wierzenie w to, że ciało było potrzebne po śmierci człowieka,
Rzeźby były wykonywane zgodnie z zasadami.
faraonowie zawsze byli rzeźbieni tak samo, czyli że nie mieli zindywidualizowanych twarzy, ciekawostką było to że Kleopatra też była wyrzeźbiona jako mężczyzna, z bródka ;) chodziło o pokazanie Wyniosłości a nie człowieczeństwa. urzędnicy tez byli podobnie jak faraoni Wyprostowani i sztuczni ale mieli swoje twarze, a pospólstwo było hiperbolizowane, czyli ze zniekształcone, ukazane przy pracy.