Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole
podstawy jest równe 81cm^{2} a kąt między przekątną ściany bocznej i krawędzią podstawy ma miarę 60 stopni.
BŁAGAM POMOCY TO NA JUTRO !!!!! :):*

1

Odpowiedzi

2010-03-21T20:51:18+01:00
Pp=81cm
a=9
h= 9pierwiastkow z 3

Pole powierzchni podstawy
PP= 9*9*2
PP=162
Pole powierzchni bocznej
Ppb= 9*9pierwiastków z 3 *4
Ppb=324pierwiastkow z 3

Pole powierzchni całkowitej
PPc=162+324 pierwiastków z 3

Objętości
V=a*h*a
V=81*9pierwiastków z 3
V=729 pierwiastków z 3