Pole powierzchni całkowitej walca powstałego przez obrót danego prostokąta wokół zaznaczonej osi obrotu jest równe ( w podstawie jest 6cm a krawędź boczna wynosi 9cm)

A 54πcm2
B 72πcm2
C 108 πcm2
D 180πcm2

obliczenia poproszę do tego zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T20:50:16+01:00
Wzór na pole całkowite walca: Pc=2pi*rkwadrat+2pi*r*h
r-połowa podstawy=3cm
h-dł. krawędzi bocznej=9 cm
Pc=2pi*3 do kwadratu+2pi *3*9
Pc=18pi+54pi
Pc=72picmkwadratowych
odp.B
2 3 2