Odpowiedzi

2010-03-21T21:01:11+01:00
K: 2x-3y+6=0 ; -3y=-2x-6 ; y=⅔x+2 ; a₁=⅔ ; a₂-współ. kier. szukanej prostej ; a₁×a₂=-1 ; ⅔×a₂=-1 ; a₂=-3/2 ; A=(-2,4) ; y=a₂x+b ; (podstawiam współrzędne punktu A tj. x=-2 , y= 4 i a₂=-3/2 ) ; 4=-3/2+b ; b=5½ ; Szukana prosta ma wzór: y= -3/2x+5½ .
2 1 2
2010-03-21T21:05:28+01:00
2x-3y+6=0 y=ax+b
3y=2x+6
y=⅔x+2 a=⅔ wiec a prostej prostopadlej=-3/2

y=-3/2x+b A(-2,4)
4=3+b
b=1
Wzor funkcji prostopadlej y=-2/3x+1
2 5 2