Odpowiedzi

2009-10-27T21:17:22+01:00
P(x) = 1 * x³ + 8 * x² - (a - 2b) * x - 5
W(x) = 1 * x³ + (a + b) * x² + 7 * x - 5

Aby wielomiany P(x) i W(x) były równe, muszą mieć równe współczynniki przy odpowiednich potęgach x.

Zatem

8 = a + b
- (a - 2b) = 7

a = 8 - b
-a + 2b =7

a = 8 - b
-(8 - b) + 2b = 7

a = 8 - b
-8 + b + 2b = 7

a = 8 - b
3 * b = 7 + 8 = 15

a = 8 - b
b = 5

a = 3
b = 5

Wielomiany P i W są równe dla a = 3 oraz b = 5
2009-10-27T21:22:17+01:00
P(x) = 1 * x³ + 8 * x² - (a - 2b) * x - 5
W(x) = 1 * x³ + (a + b) * x² + 7 * x - 5
8 = a + b
- (a - 2b) = 7
a = 8 - b
-a + 2b =7
a = 8 - b
-(8 - b) + 2b = 7
a = 8 - b
-8 + b + 2b = 7
a = 8 - b
3 * b = 7 + 8 = 15
a = 8 - b
b = 5
a = 3
b = 5

Wielomiany p i w są równe dla a = 3 , b = 5 proszę bardzo ;)