1. Uzupełnij równania reakcji dysocjacji zasad.

a) Ca(OH)₂ → ...... + ...... (na każdej strzałce jest woda H₂O)
b) ...... → Ba²⁺ + OH⁻
c) LiOH → ...... + ......
d) ...... → Mg²⁺ + 2OH⁻ (tu są strzałki w dwie strony)
e) KOH → ...... + ......

2. Napisz równania dysocjacji podanych soli.

a) Cu(NO₃)₂ → ............................ (tu też na tej strzałce jest woda)
b)K₂CO₃ → ............................
c) Fe₂(SO₄)₃ → ............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T21:19:26+01:00
A) Ca(OH)₂ → .Ca2+..... + ...2OH-...
b) ..Ba(OH)2.... → Ba²⁺ + OH⁻
c) LiOH → ..Li+.... + ..OH-....
d) .MG(OH)2..... → Mg²⁺ + 2OH⁻
e) KOH → ...K+... + ..OH-....

a) Cu(NO₃)₂ → ....Cu2+....+.....2NO3 -...............
b)K₂CO₃ → ....2K+...+........CO3.2-............
c) Fe₂(SO₄)₃ → ...2Fe3+.....+.....3SO4..2-.............