Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T00:43:33+01:00
F = 1000 Hz = 1000 [1/s]
Długość fali wyrażamy wzorem:
λ = vT = v/f, gdzie v=prędkość rozchodzenia, T=okres, f=częstotliwość
Dla powietrza: v1= 340 m/s
dla wody: v2 = 1500 m/s
dla stali: v3 = 5500 m/s

A więc:
λ₁ = v₁/f = 340/1000 [m/s*s] = 0,34 m = 34 cm
λ₂ = v₂/f = 1500/1000 [m/s*s] = 1,5 m = 150 cm
λ₃ = v₃/f = 5500/1000 [m/s*s] = 5,5 m = 550 cm
1 3 1