ZAD.2
POLE TRAPEZU JEST ROWNE 792CM², WYSOKOSC MA 24 CM.
OBLICZ DLUGSC PODSTAW, JEZELI POZOSTAJA ONE W STOSUNKU 5:6

zad 3.W trojkacie ABC poprowadzono wysokosc CX. Bok AB ma 6cm BC- 4,5cm a wysokosc CX-3cm. Jakiej dł. jest wysokoscpoprowadzona z punktu A.

1

Odpowiedzi

2010-03-21T21:17:41+01:00
Zad2
P=(a+b)/2*h
792=(a+b)/2*24
33=(a+b)/2
66=a+b
a=66/6*5
a=55
b=66-55
b=11