Odpowiedzi

2010-03-22T07:21:14+01:00

Data..........
.......................
imie i nazwisko
...................................
dokładny adres zamieszkania
...................................
województwo,powiat,gmina

Podanie o przyjęcie na darmowy kurs komputwrowy

prosze o przyjęcie mnie na kurs ..............................................................................
o umiejętnościach komputerowych ..............................................................................
w roku szkolnym ..........................................


.......................... .......................
podpis rodzica,opiekuna podpis ucznia