Odpowiedzi

2010-03-21T21:05:52+01:00
Jest to rezerwat w Polsce znajdujacy się w woj. lubelskim
2010-03-21T21:06:27+01:00
Rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Włodawa oraz Hańsk w powiecie włodawskim w województwie lubelskim[2], na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T21:07:34+01:00
Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota (znany też jako Żółwie Błota) – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Włodawa oraz Hańsk w powiecie włodawskim w województwie lubelskim, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Rezerwat przyrody został utworzony w 1988 roku w Sobiborskim Parku Krajobrazowym na powierzchni 724,08 ha lub 734,41 ha. Rezerwat obejmuje jeziora: Spólne, Koseniec i Pereszpa. Utworzono go zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1988 roku w celu: zachowania najliczniejszego w kraju stanowiska lęgowego żółwia błotnego oraz wielu chronionych i rzadkich gatunków zwierząt, a także wielu rzadkich i zagrożonych zespołów i gatunków roślin wodnych i torfowiskowych. Oprócz żółwi występują tu bobry mające dość dogodną bazę pokarmową w licznych bagiennych lasach brzozowo-olszowych. Piaszczyste tereny porastają bory sosnowe. Na bagnach dominują zespoły turzyc, a w wielu miejscach rosną grążele żółte i grzybienie północne.