Przyporządkuj warstwom wnętrza ziemi właściwe opisy ...
Jądro ziemi ....Płaszcz ziemi ...skorupa ziemska...
1w tej warstwie powstają prądy ciepłe ..
2 jest najczęściej warstwą ziemi ...
3 dzieli sie na kontynentalną i oceaniczną
4 składa się z pierwiastków ciężkich głównie metali ..
5 wraz z główną warstwą płaszcza zewnętrznego tworzy litosferę
6 wewnętrzna część tej warstwy wykazuje cechy ciała stałego
7 występują w niej skały w stanie stałym i płynnym
8 stanowi niemal 1/3 masy ziemi
9 warstwa charakteryzująca się najwiekszym udziałem w objentości i masie ziemi
Każdy z tych punktów musi być przydzielony do odpowiedniej grupy

1

Odpowiedzi

2010-03-22T00:33:26+01:00
Jądro ziemi ....Płaszcz ziemi ...skorupa ziemska...

1w tej warstwie powstają prądy ciepłe ..-płaszcz ziemi
2 jest najczęściej warstwą ziemi ...-skorupa ziemska
3 dzieli sie na kontynentalną i oceaniczną -skorupa ziemska
4 składa się z pierwiastków ciężkich głównie metali .-.jądro ziemi
5 wraz z główną warstwą płaszcza zewnętrznego tworzy litosferę-skorupa ziemska
6 wewnętrzna część tej warstwy wykazuje cechy ciała stałego-jądro ziemi
7 występują w niej skały w stanie stałym i płynnym-skorupa ziemska
8 stanowi niemal 1/3 masy ziemi-jądro ziemi
9 warstwa charakteryzująca się najwiekszym udziałem w objentości i masie ziemi -płaszcz ziemi
5 3 5