Odpowiedzi

2009-10-27T21:57:52+01:00
Po 1989 nastąpiło załamanie gospodarcze krajów bloku wschodniego - nie pozostało to bez wpływu na stan gospodarki polskiej.
Polska polityka zagraniczna na początku lat 90tych nakierowana została na nawiązywanie kontaktów z krajami zza żelaznej kurtyny, przed nowym rządem stanęło zadanie przeprowadzenia Polski z państwa komunistycznego na państwo demokratyczne, problematyczne było przejście z komunizmu do demokracji na ówczesnym rynku pracy. Zmiana ta objawiała się buntem, strajkami, demonstracjami. Każda ze sfer życia państwa podlegała zmianie, jeśli chodzi o gospodarkę, to należy zwrócić uwagę na jej przejście z gospodarki scentralizowanej na rynkową.
Problemem stała się praca zarobkowa - w czasach Polski Ludowej nie było możliwości, by ktoś nie miał pracy, po przełomie pojawiły się osoby niezatrudnione, szukające bezskutecznie pracy lub unikające jej. Zmiana ta ma wiele wad i zalet - zalety, to obecność na rynku pracy wysoce wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, wciąż się dokształcających, mogących awansować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jednakże duża konkurencyjność na rynku pracy doprowadziła do różnicowania kompetencji i płacy pomiędzy płciami - kobiety z takim samym wykształceniem i doświadczeniem, jak mężczyźni zarabiają relatywnie mniej. Kobiety są traktowane jako gorsze pracownice z uwagi na macierzyństwo - wielu spośród pracodawców uważa, że kobieta będąca młodą matką jest gorszym i częściej nieobecnym pracownikiem. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być nie różnicowanie płac ze względu na płeć, ułatwienie kobietom pracy zawodowej przez tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli, wyrównanie płacy pracowników o takich samych kwalifikacjach zajmujących takie same stanowiska w strukturze firmy.