Odpowiedzi

  • Kapa
  • Początkujący
2010-03-21T21:30:36+01:00
Tren XI jest rozrachunkiem z dotychczasowymi przekonaniami, wiarą w sens i ład życia, który dokonuje się pod wpływem osobistego nieszczęścia. Pod wpływem cierpienia zanegowaniu ulega dotychczasowy system wartości, charakterystyczny dla epoki renesansu (zanegowanie cnoty, stoickiego spokoju, rozumu, wiary w Bożą opatrzność nad światem). Rodzą się liczne pytania egzystencjalne, człowiek uświadamia sobie kruchość życia, brak wpływu na koleje losu, nieprzewidywalność zdarzeń. Śmierć dziecka jest najcięższym doświadczeniem życiowym, które powoduje kryzys ideałów, wyznawanej dotąd wiary i filozofii.
Częściowy:
dostrzeżenie, że cierpienie prowadzi do zanegowania dotychczasowego systemu filozoficznego oraz wyznawanej wiary. Wskazanie najbardziej typowych różnic między renesansową a zawartą w Trenie XI wizją świata i człowieka.
Próba podsumowania:
wskazanie, że osobiste nieszczęście, jakim jest śmierć dziecka, burzy dotychczasowy system wartości.

prosze
7 4 7
2010-03-21T21:34:40+01:00
Wizja świata w Trenie XI to utrata wiary we wszelkie wartościtj.pobożność,dobroć.Niknie przekonanie o harmonii,ładzie i porządku świata.Dobroć i pobożność nikogo nie ratują przed losem,fatum,które na próżno usiłuje przeniknąć ludzki umysł.
Jednak w końcowej części następuje refleksja,próba nad zapanowaniem przed pomieszaniem zmysłów,szaleństwem,próba odzyskania rozsądku:
"Żałości,co mi czynisz.Owa już oboje mam stracić-i pociechę i baczenie swoje".
Tu następuje przełom,po którym zaczyna sie wyjście z kryzysu.
13 3 13