Jak Twój styl życia wpływa na stan środowiska naturalnego?
[otrzebuję esej na ten temat na 5 str A4
jestem człowiekiem który jest bez nałogów więc np. palenie papierosów odpada i chodzi mi o odp taką dla porządnego obywatela

1

Odpowiedzi

2010-03-21T21:31:21+01:00

Bardzo łatwo zachwiać tę delikatną równowagę .

Obraz Ziemi kształtował się przez miliony lat . Powstawały góry, wysychały morza, rzeki
wymywały nowe koryta. Zlodowacenia , wybuchy wulkanów , trzęsienia ziemi , powodzie
i susze powodowały przemiany powierzchni naszej planety .

Działalność ludzka nie wpływała lub wpływała w małym stopniu na obraz przyrody .

Człowiek używał produktów naturalnych takich jak len , skóra , wełna , bawełna ,
drewno , ceramika , kamień i szkło. Na śmietniki trafiało mało trwałych odpadów ,
ponieważ rzeczy były zbyt cenne by je wyrzucić a odpadki naturalne powracały
do biologicznego źródła . Nie były to góry śmieci jak kie powstają dziś .
Przyroda radziła sobie doskonale . Samo robiło się czysto .


W pewnym okresie sytuacja zaczęła się zmieniać .
Ingerencja człowieka w naturalne środowisko zachwiała równowagę w przyrodzie .
Najpierw w Europie wycięto lasy , później to samo stało się z lasami tropikalnymi .

W dziewiętnastym wieku zaczął rozwijać się na wielką skale przemysł wydobywczy i przetwórczy .
Dym , góry odpadów z procesów produkcyjnych zmienił krajobraz naszej planety .
Olbrzymia ilość i rodzaj odpadów spowodowały że przyroda nie mogła poradzić sobie ze zjawiskiem
. Rzeki stawały się cuchnące a gleba toksyczna . Nie istniał mechanizm biologiczny ,
który poradził by sobie z polietylenem , żużlem czy olejem maszynowym .
Rosła sterta materiałów , których żaden proces biologiczny nie był w stanie wchłonąć .
Postęp techniczny spowodował obniżkę cen wytwarzania , w efekcie zaczęto wytwarzać produkty
jednorazowe . To właśnie opakowania jednorazowe , rozkładające się setki lat najdynamiczniej
powiększają sterty śmieci
.W latach 70-tych ub. Stulecia badania wykazały , że niektóre substancje trwale zmieniają
środowisko naturalne . Są to związki chloru i węgla ,czyli freony .( wchodzące w reakcję
z ozonem ) i fosforany . Obecność fosforanów w glebie jest korzystna dla roślin ,
natomiast jeżeli dostaną się do wody sprawią wzrost glonów , pobierając światło
i tlen w rzece czy jeziorze . Powoduje to zakłócenia w procesie fotosyntezy i zamieranie
życia w wodzie . Rozwój przemysłu powoduje zatruwa glebę w pierwiastki toksyczne .

Każdy z nas może wpłynąć na ochronę środowiska .

Ważna jest redukcja masy opakowań i zastępowanie opakowań
jednorazowych - biodegradowalnym .

Na wysypiska trafiają odpady , nadające się do rycyklingu .

Nauczmy się segregować odpady .
Przygotuj 4 pojemniki na odpadki organiczne ,metal , szkło i plastik .
Makulaturę odkładaj oddzielnie .
Butelki plastikowe , puszki metalowe umyj i zgniataj ,
by zajmowały jak najmniej miejsca .

Używaj toreb materiaławych , wielorazowych , koniecznie weź siatkę idąc na zakupy !

Jeśli masz ogródek , zrób kompostownik na odpady organiczne ,
zaoszczędzisz na wywozie śmieci i użyźnisz działeczkę .