Odpowiedzi

2010-03-22T07:52:37+01:00
V = 340m/s - szybkość rozchodzenia się fali w powietrzu
f1 = 50Hz - częstotliwość fali
f2 = 110Hz - częstotliwość fali

l1, l2 = ? - długość fali

l=v/f => l1 = v/f1
l1 = 340/50 = 6,8m

l2 = v/f2
l2 = 340/110 = 3,1m