Przeanalizuj wykres przedstawiający strukturę bezrobocia w Polsce według poziomu wykształcenia. wnioski przedstaw pisemnie.
Wyższe 4,4%
Zasadnicze zawodowe 35,5%
Gimnazjalne 32,4%
Policealne i średnie zawodowe 21,2%
Średnie ogólnokształcące 6,5%

1

Odpowiedzi

2010-03-21T21:40:46+01:00
Z wykersu wynika ze osoby króre ukonczyły tylko szkołe zawodawa sa najczestszemi bezrobotnymi bo az 35% potem sa gimnazjalisci32%,policealne 21%,ogólno kształcace 16% i na koncu osoby z wykształceniem wyzszym4,5%
4 3 4