Błagam pomóżcie!
Proszę zadania z danymi i szukanymi.
Zad 1
Skrzynka na kwiaty jest prostopadłościanem, którego podstawa ma wymiary 24cmx90cm. Wysokość skrzynki stanowi 20% dłuższej krawędzi podstawy. Ile 5-litrowych worków ziemi trzeba kupić, aby ją całkowicie napełnić? Zapisz wszystkie obliczenia.

Zad 2
Adam otrzymał na imieniny 200zł i postanowił, że z tej kwoty od stycznia, co miesiąc będzie kupował czasopismo za 15 zł. Zapisz wzór przedstawiający zależność kwoty (y) posiadanej przez Adama w danym miesiącu, od liczby miesięcy (x), które upłynęły od początku roku. Oblicz, po ilu miesiącach Adam będzie miał już tylko 35 zł.

3

Odpowiedzi

2010-03-21T21:48:12+01:00
H=20% z90 cm= 20/100 x 90= 1800/100=18 cm=1,8 dm
a=24 cm=2,4 dm
b=90cm=9dm
V objetosc= abh= 1,8 x 2,4 x 9= 38,88 dm³=38,88 l
zamienialam na dm³ bo 1dm³=1 litr
38,88:5= 7,776 litra
czyli trzeba kupic 8 workow ziemi po 5 litrow kazdy

2.
y= 200 - 15x

35=200-15x
15x=200-35
15x=165
x=11
po 11 miesiacach zostanie mu 35 PLN
2010-03-21T21:48:49+01:00
Zad.2

200zł - x*15 = 35zł
200zł - 15x = 35zł (200zł-35zł=165zł)
15x=165zł
x=11

x-miesiąc
2010-03-21T21:54:16+01:00
1
20% z 90 = 18
Vp= 24cm*90cm*18cm = 38880cm3 = 38.88dm3
1litr=1dm3
1 worek ma 5dm

38.88dm3:5dm3 = 7,77
Trzeba zaokrąglić do 8 by nie zabrakło ziemi :)
Odp :8 worków
2.
y- pieniądze
x- miesiąc
y=-15x +200 (x*-15 ponieważ comiesięcznie wydaje tyle na książkę, 200 dlatego, że miał tyle pieniędzy na początku)

Aby obliczyć kiedy będzie miał 35 zł po prostu podstawiamy pod wzór
35=-15x+200
-165=-15x
x=11

odp. Adam będzie miał 35zł po 11 miesiącach ;)