Odpowiedzi

2010-03-21T21:56:18+01:00
1 . ----------------
2 .------------------
3 .Tkanka korkotwórcza (fellogen, felogen, miazga korkotwórcza) – tkanka twórcza wtórna rośliny naczyniowej, której komórki dzieląc się peryklinalnie wytwarzają korek po zewnętrznej stronie felogenu i fellodermę po stronie wewnątrznej, przy czym podziały prowadzące do powstania korka są liczniejsze niż podziały związane z produkcją felodermy. W ten sposób powstaje peryderma (korkowica).

W łodydze felogen zakłada się w epidermie, czasem również z udziałem tkanek położonych pod epidermą – w korze pierwotnej lub w łyku.

W korzeniu felogen różnicuje się z zewnętrznej warstwy walca osiowego – okolnicy.

Komórki felogenu cechują się cienkimi ścianami komórkowymi, nielicznymi plazmodesmami, dużym jądrem komórkowym, zawierają dużo garbników i flawonoidów.
4.
Tkanka przewodząca – tkanka roślinna, w której odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami do wszystkich części roślin, zbudowana jest z niejednorodnych komórek.

Dzieli się ją na:

martwy ksylem (drewno), przewodzący wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne z korzeni do innych części rośliny. W funkcji tej wyspecjalizowały się dwa rodzaje elementów drewna: cewki (tracheidy), charakterystyczne dla paprotników i roślin nagonasiennych, i naczynia (tracheje), występujące u okrytonasiennych.
U roślin wyższych występują naczynia:
protoksylem - składa się z naczyń o umocnieniach pierścieniowych i spiralnych;
metaksylem - (drabinkowate) 90% transportu wody (jeśli roślina nie ma przyrostu wtórnego)
ksylem wtórny - mają ściany jajkowate (w roślinie, która posiada przyrost wtórny)
żywy floem (łyko), przewodzący rozpuszczone produkty asymilacji z liści w głąb rośliny, zbudowany z bezjądrowych komórek sitowych tworzących rurki sitowe (sitowe elementy roślin), a także z komórek miękiszowych i włókien wzmacniających. U roślin okrytonasiennych występują ponadto wyspecjalizowane tzw. komórki towarzyszące, pełniące rolę pomocniczą w przewodzeniu substancji pokarmowych przez rurki sitowe.
5 .

Tkanka wydzielnicza – rodzaj tkanki roślinnej stałej. Komórka wydzielnicza tworzy komórki gruczołowe, które wydzielają określone substancje. Elementami wydzielniczymi mogą być pojedyncze komórki lub ich zespoły. Należą do nich m.in. komórki i włoski gruczołowe (np. włosek gruczołowy u pelargonii Pelargonium), miodniki – grupy komórek wydzielające nektar (np. u jaskra Ranunculus), który zwabia owady, oraz rurki mleczne, wytwarzające sok mleczny (np. u mniszka pospolitego Taraxacum officinale czy glistnika jaskółcze ziele Chelidonium majus). Za tkanki wydzielnicze uważa się:

elementy powierzchniowe: (produkują wydzieliny na zewnatrz rośliny)
włoski gruczołowe
wypotniki (wydzielają wodę)
miodniki
komórki gruczołowe
elementy wewnętrzne: (odkładają wyprodukowane substancje wewnatrz ciała rośliny)
przewody żywiczne (zabezpiecza roślinę przed infekcjami)
rurki mleczne (są wypełnione sokiem mlecznym)
latycyfery