1.Jaki jest opór 1 kilometra kabla miedzianego o powierzchni przekroju 1 cm , jesli opór właściwy miedzi wynosi około 17 nΩ *m ? Porownaj go z oporem

płytki izolatora o grubości 1 mm, oporze własciwym 1 MΩ * m i tej samej powierzchni przekroju.

2.Jakie bedzie natężenie prądu, jeśli kablem, o którym mowa w poprzednim zadaniu połączono źródło o napęciu 220 V z odbiornikiem o oporze 10Ω? O ile

niższe będzie napięcie na odbiorniku w porównaniu z napięciem źródła?

3. Który przewód ma mniejszy opór: miedziany o średnicy 1 mm czy ołowiany o średnicy 4 mm, jeśli ich długości są takie same? Opór właściwy ołowiu jest równy ok. 220 nΩ * m, a miedzi ok.17 nΩ * m.

1

Odpowiedzi

2010-03-22T11:51:57+01:00
Z.1
l = 1 km = 1000 m = 10³ m
S = 1 cm² = 1*10⁻⁴ m²
ro m = 17 * 10⁻9 omometr
Rm =( ro *l)/S = [17 *10⁻⁹ * 10³ ]/ [10⁻4] = [17 *10⁻⁶]*10⁴ = 17*10⁻2
Rm = 0,17 oma
--------------------------
li = 1 mm = 10⁻³ m
Si = 1 cm² = 10⁻⁴ m²
ro i = 10⁶ omometr
Ri = [10⁶ * 10⁻³ ]/ [10⁻⁴] = 10³*10⁴ = 10⁷
Ri = 10⁷ omów
----------------------------
z.2
U = 220 V
R = 10 omów
Rm = 0,17 oma
I = U : (R + Rm) = 220 V : (10+0,17) omów = 220 V : 10,17 oma =
≈ 21, 6 A
z.3
Sm = 1 mm² = 10⁻⁶ m²
So = 4 mm² = 4*10⁻⁶ m²
lm = lo = l
ro m = 17 *10⁻⁹ omometr
ro o = 220* 10⁻⁹ omometr
Rm = (17*10⁻⁹ *l )/(10⁻⁶ ) = 17*10⁻⁹ *10⁶ *l = 17*10⁻³ *l
Ro = (220*10⁻⁹ * l) / (4*10⁻⁶ ) = 55*10⁻⁹ *10⁶ * l = 55*10⁻³ *l
Odp.Opór przewodu ołowianego jest większy niż miedzianego.

7 3 7