Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T21:47:10+01:00
Słowianie - są zaliczani do grupy ludów indoeuropejskich. W II w. n.e. zamieszkiwali już tereny od Wisły po Dniepr. W okresie wielkiej wędrówki ludów (zwłaszcza w VI w.) dotarli oni na zachodzie do rzek Łaby i Soławy (niektórzy nawet je przekroczyli), a na południu aż na Półwysep Bałkański. Prawdopodobnie wtedy nastąpił podział Słowian na trzy grupy:
- zachodnią - Słowianie zamieszkujący dorzecze Łaby, Odry, Wisły oraz Czechy, Morawy i Słowację;
- wschodnią - zamieszkiwali tereny na wschód od rzeki Bug, w dorzeczu Wołgi i Dniepru;
- południową - opanowali Półwysep Bałkański: Karyntia, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria i część Grecji.
2 5 2