1. Zróżnicowanie zaludnienia ziemi

Podanym Obszarom przyporządkuj własciwe określenia wybrane nastepujacych : Ekumena Anekumena subekumena

a tajga w Ameryce północnej-

b okolice bieguna północnego-

c delta nilu-

d wnętrze Grenlandii-

e Góry Skaliste- Nizina zatokowa-

1

Odpowiedzi

2009-10-28T01:06:56+01:00
*subekumena tereny zamieszkiwane tylko okresowo albo odwiedzane przez człowieka w związku z prowadzoną tam działalnością badawczą lub gospodarczą.
*anekumena
obszar niezamieszkany i niewykorzystywany gospodarczo. Przykładami anekumeny są niektóre tereny górskie, obszary lądolodów lub pustyń
*ekumena
obszar stale zamieszkany.
a)subekumena
b)anekumena
c)ekumena
d)<obszary pokryte lodem>anekumena
e)subekumena