Za pierwsza dobra odpowiedz daje NAJLEPSZA !!!

1.oblicz wartosc liczbowa wyrazeń:

a) 4x-(x+6)+4 dla x= 1/3
b)(x (do drugiej) +1)- ( x(do drugiej) -2)+10 dla x=2,2
c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a= -o,1 i b= 0,2
d) (-a (do kwadratu)+ 2ab-1)+(a (do kwadratu)- 4ab +5) dla a=1/4 i b=2

2.zapisz w jak najprostrzej postaci:

a) (x-2)-(2-x)
b) (a+b)+2a-b)-(a-2b)
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)
d) -(2a (do kwadratu)- 3ab) -(2b-3a (do kwadratu) +(-ab-b)

3.zapisz wyrazenia, nie uzywajac nawiasów. zredaguj wyzazy podobne.

a) 3x-(y-2x)=
b) (4a-7b)-(2a+3b)=
c) (2p-r)+(2r-p)=


4.wykonaj dzialania

a) a+(a-b)=
b) 2x-(x+4)=
c) -(x+4)+(x-5)=
d) 1- (t+p)-(t-2)=

3

Odpowiedzi

2010-03-21T22:21:12+01:00

1.
a) 4x-(x+6)+4 dla x= 1/3
4x-x-6+4 = 3x-2 = 3*1/3-2 = 1-2 = -1

b)(x (do drugiej) +1)- ( x(do drugiej) -2)+10 dla x=2,2
(x²+1)-(x²-2)+10 = x²+1-x²+2+10 = 13
prawdopodobnie źle przepisany przykład

c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a= -o,1 i b= 0,2
a+4b-5-2a-3b+5 = -a+b = -(-0,1)+0,2 = 0,1+0,2 = 0,3

d) (-a (do kwadratu)+ 2ab-1)+(a (do kwadratu)- 4ab +5) dla a=1/4 i b=2
(-a²+2ab-1)+(a²-4ab+5) = -a²+2ab-1+a²-4ab+5 = -2ab+4 = -2*(1/4)*2+4 = -1+4 = 3

2.
a) (x-2)-(2-x) = x-2-2+x = 2x-4
b) (a+b)+2a-b)-(a-2b) = a+b+2a-b-a+2b = 2a+2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x) = 3x-y+1-x-y+y-x = x-y+1
d) -(2a (do kwadratu)- 3ab) -(2b-3a (do kwadratu) +(-ab-b)
-(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b) = -2a²+3ab-2b+3a²-ab-b = a²+2ab-3b

3.
a) 3x-(y-2x)= 3x-y+2x = 5x-y
b) (4a-7b)-(2a+3b)= 4a-7b-2a-3b = 2a-10b
c) (2p-r)+(2r-p)= 2p-r+2r-p = p+r

4.
a) a+(a-b)= a+a-b = 2a-b
b) 2x-(x+4)= 2x-x-4 = x-4
c) -(x+4)+(x-5)= -x-4+x-5 = -9
d) 1- (t+p)-(t-2)= 1-t-p-t+2 = -2t-p+3
2 5 2
2010-03-21T22:23:21+01:00
1.
a) 4x-(x+6)+4 dla x= ⅓
4 × ⅓-(⅓ +6)+4=1,3-6⅓ 3+4=11,(6)
b)(x (do drugiej) +1)- ( x(do drugiej) -2)+10 dla x=2,2
(2,2 x 2,2 + 1) - (2,2 x 2,2 - 2) + 10=5,84 + 2,84 + 10=16,68
c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a= -o,1 i b= 0,2
(-o,1+4xo,2)-(5+2x(-0,1))-(3x0,2-5)=0,7+0,2+4,4=5,3
d) (-a (do kwadratu)+ 2ab-1)+(a (do kwadratu)- 4ab +5) dla a=1/4 i b=2
(1/4 x 1/4+2x1/4x2-1)+(1/4 x 1/4 - 4 x 1/4 x 2+5)=1/16+1/16-1+2+5=2/16+6=6,2/16

2.
a) (x-2)-(2-x)=x-2-2+x=2x
b) (a+b)+2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x+1-2x
d) -(2a (do kwadratu)- 3ab) -(2b-3a (do kwadratu) +(-ab-b)=-4a+3ab-2ab+9a-ab-b=5a-b

3.
a) 3x-(y-2x)=3x-y+2x=5x-y
b) (4a-7b)-(2a+3b)=4a-7b-2a-3b=2a-10b
c) (2p-r)+(2r-p)=2p-r+2r-p=p+3r

4.
a) a+(a-b)=a+a-b=2a-b
b) 2x-(x+4)=2x+x-4=3x-4
c) -(x+4)+(x-5)=-x-4+x-5=2x-9
d) 1- (t+p)-(t-2)= 1-t-p-t+2=3-2t-p
1 5 1
2010-03-21T22:31:53+01:00
1.oblicz wartosc liczbowa wyrazeń:

a) 4x-(x+6)+4 dla x= ⅓
4*⅓ - (⅓ +6)+4 =
= ⁴/₃ - 6⅓ +4 = 1⅓ - 6⅓+4 = 5⅓ - 6 ⅓ = -1

b)(x ² +1)- ( x² -2)+10 dla x=2,2
x ² +1 -x²+2 +10=
= 13
lub :
(2,2 ² +1) - (2,2 ² -2) +10=
= (4,84+1) - (4,84-2) +10 =
= 5,84 - 2,84 +10 = 13

c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a= -o,1 i b= 0,2
a+4b-5-2a-3b+5 = -a+b

-(-0,5)+0,2 = 0,5+0,2 = 0,7

d) (-a²+ 2ab-1)+(a²- 4ab +5) dla a=1/4 i b=2
-a²+ 2ab-1 + a²- 4ab +5 =
= -2ab +4

-2 * ¼ *2 + 4 = -1+4 = 3

2.zapisz w jak najprostrzej postaci:

a) (x-2)-(2-x) = x-2-2+x = 2x-4
b) (a+b)+2a-b)-(a-2b) = a+b+2a-b-a+2b = 2a +2b
c) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x) = 3x-y+1 -x-y+y-x = x-y+1
d) -(2a²- 3ab) -(2b-3a² +(-ab-b) = -2a²+3ab-2b+3a²-ab-b = a²+2ab-3b

3.zapisz wyrazenia, nie uzywajac nawiasów. zredaguj wyzazy podobne.

a) 3x-(y-2x)= 3x-y+2x = 5x-y
b) (4a-7b)-(2a+3b)= 4a-7b-2a-3b = 2a-10b
c) (2p-r)+(2r-p)= 2p-r+2r-p = p+r


4.wykonaj dzialania

a) a+(a-b)= a+a-b = 2a-b
b) 2x-(x+4)= 2x-x-4 = x-4
c) -(x+4)+(x-5)= -x-4+x-5 = -9
d) 1- (t+p)-(t-2)= 1-t-p-t+2 = 3-2t-p
1 5 1