1. Trzy pracownice - Anna, Barbara i Cecylia - podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?

2. Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej?

3. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.

4. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

Jeżeli znacie odp. na któreś zadanie - błagam, napiszcie.

3

Odpowiedzi

2010-03-21T22:18:23+01:00
1 ) (9:7:4 - oznacza, ze cale wynagrodzenie zostalo podzielone na równe części . Anna otrzymała 9 , barbara 7 i cecylia 4)

9 +7 +4= 20 (czyli, ze wynagrodzenie zostalo podzielone na 20 czesci)
Anna : (liczymy procent danej liczby)
9/20 * 100% = 45%
barbara:
7/20*100%= 35%
cecylia:
4/20 * 100%= 20%

2) (proporcja)
100 % - x
87%- 43500
__________
x= 43500 * 100 % /87% = 50000

odp : samochod kosztował 50000 zł.

4)
1/3+ 1/4+1/6+1/5 = 20/60 + 15/60 + 10/60+12/60= 57/60

1- 57/60 = 3/60= 1/20
odp: piąty pracownik dostał 1/20 zapłaty

proszę ;)
1 5 1
2010-03-21T22:28:35+01:00
1) 9:7:4
9+7+4=20

Anna:
20 - 100%
9 - x%
x = 45%

Barbara:
20 - 100%
7 - x%
x = 35%

Cecylia:
20 - 100%
4 - x%
x = 20%2) x - 100%
43500 - 87 %
x = 50000zł

odp. samochód kosztował 50000zł
1 5 1
2010-03-21T22:33:42+01:00
1. 9+7+4=20

9/20 = 45%
7/70 = 35%
4/20 = 20%

2. 100% - 13% = 87%

87% - 43500 zł
100% - x zł

x= 100*43500 / 87 (po skróceniu:) x= 50000 zł

3.
pełne racje - 10 dni
⅚ racji - x dni

10 = ⅚x | *5/6
x= 10 * 5/6
x=12
Odp. wystarczy im na 12 dni

4.

1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 --> NWW to 60

20/60 + 15/60 + 10/60 + 12/60 = 57/60

1-57/50= 3/60 = 1/20 = 0,05PS. To jest powtórka z Gim 7 w Krk od p. Urban? ---> pisz na pw
1 5 1