Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T22:29:02+01:00
Wśród członków Legislatywy panowały rozbieżne poglądy na temat przyszłości Francji.
Tylko radykalni jakobini sprzeciwiali się wojnie, wskazując, że Francja nie jest do niej przygotowana. Król, wsparty głosami prowojennych żyrondystów, wypowiedział wojnę Austrii. Austrię poparły Prusy i Francja znalazła się w trudnej sytuacji.
Niespodziewanie nastąpiło ożywienie uczuć patriotycznych, jakobini wzywali do obrony ojczyzny i obalenia monarchii, zbroił się lud Paryża i innych miast. Zgromadzenie Prawodawcze (Legislatywa), w której większość posiadali żyrondyści, ogłosiła 11 lipca dekret 'OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE'. Wkrótce w Paryżu władzę przejęła Komuna, złożona z jakobińskich radykałów, z Robespierrem i Maratem na czele, kierująca powstaniem przeciwko królowi. Legislatywa pozbawiła Ludwika XVI władzy i rozwiązała się. Zastąpił ją Konwent Narodowy wybrany w powszechnym głosowaniu. Zebrał się w Paryżu 21 września 1792 r., proklamował obalenie monarchii i powstanie Republiki Francuskiej.
21 4 21