Zad 1
wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a)4a+4
25a-5
0,6a+0,6
1/3-1/3a
2 i 2/5a+2 i 2/5
b)12b+9
42-4b
22b+6
0,4-0,2b
1/6b+5/6
c)20b+6c
1,4a-7
0,9+12
1,6a-2,4c
2,5a+0,5b

zad 2
zamień sumę na iloczyn
a)3a-3
4+4x
6m-6a
b)8a-16
15b+10
16b-12
c)12x+36y
y-3y
15a2+12b2
d)24x2-16y
12a2-8b
10n-15m

1

Odpowiedzi

2010-03-21T22:31:21+01:00
Zad1.
a) 4a + 4 = 4(a + 1)
25a - 5 =5 (5a - 1)
0,6a + o,6 = 0,6(a + 1)
⅓ - ⅓a = ⅓(1-a)
2⅖a + 2⅖ = 2⅖(a + 1)
b)12b + 9 = 3(4b + 3)
42 - 4b = 2(21 - 2b)
22b + 6 = 2(11b + 3)
0,4 + o,2b = 0,2(2 + b)
⅙b + ⅚ = ⅙(b +⅚)
c)20b + 6c = 2(10b + 3c)
1,4a - 7 = 1,4(a - 5)
o,9 + 12 = 3(0,3 + 4)
1,6a - 2,4c = 4(0,4a - 0,6c)
2,5a + 0,5b = 5(o,5a + o,1b)

zad 2.
a)3a - 3 = 3(a - 1)
4 + 4x = 4(1 + x)
6m - 6a = 6(m - a)
b)8a - 16 = 4(2a - a)
15b + 10 = 5(3b + 2)
16b - 12 = 4(4b - 3)
c) 12x + 36y = 12(x + 3y)
y - 3y = y( 1 - 3)
15a² + 12b² = 3(5a² + 4b²)
d)24x² - 16y = 8(3x² - 2y)
12a² - 8b = 4(3a² - 2b)
10n - 15m = 5(2n -3m)
28 3 28