Jak zbudowany jest atom? jak nazywa się jednostka ładunku elektrycznego? jakie substancje są przewodnikami elektryczności a jakie izolatorami jaki ładunek ma elektron,a jaki proton co to jest ładunek elementarny,jak powstają jony,jakie zastosowanie w technice mają przewodniki iizolatory. bardzo potrzebne

1

Odpowiedzi

2010-03-21T22:27:06+01:00
1)Atom jest zbudowany z bardzo małego jądra w okół,którego krążą elektrony.
2)-Atom jest elektrycznie obojętny
-elektron-jest elektrycznie ujemny
-proton jest elektrycznie dodatni
wiecej nie wiem mam nadieje,że choć trochę pomogłam:)
1 2 1