Odpowiedzi

2010-03-22T00:21:36+01:00
Okres świetności przeżywało za czasów Justyniana I, którego udanym podbojom militarnym towarzyszył rozwój kultury, budownictwa, kodyfikacja praw (Kodeks Justyniana).
Czas panowania Justyniana przyniósł dla cesarstwa wiele pozytywnych zmian. Powołał komisję, złożoną z prawników i uczonych, której zadaniem było unowocześnienie i usystematyzowanie prawa rzymskiego.Za panowania Justyniana I Wielkiego powstało wiele budowli użyteczności publicznej, a prestiżowym przedsięwzięciem było ufundowanie trzeciej bazyliki Hagia Sofia.Budował budowle, akwedukty, drogi i mosty oraz łaźnie publiczne,które miały zapewnić Justynianowi sukces wśród obywateli cesarstwa. Jednak donosicielstwo, brak tolerancji religijnej, ostra cenzura i próżność cesarza psuły ten wizerunek.