Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-29T14:35:43+01:00
Rola miasta w dziejach cywilizacji, w tym zjawiska urbanizacyjne

Układ osadniczy kraju tworzą miejsca zamieszkania ludności, które są ze sobą powiązane różnorodnymi relacjami o charakterze administracyjnym, ekonomicznymi i społecznymi. Funkcjonowanie układu osadniczego zależy od sprawności powiązań gospodarczych, administracyjnych i innych. Sam układ też wpływa na gospodarkę i społeczeństwo.
Jednym z najbardziej charakterystycznych procesów dla XX wieku była urbanizacja.
Urbanizacja – to zespół przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych i przestrzennych, prowadzących do rozwoju miast i obszaru stref podmiejskich, a także wzrostu liczby ludności miejskiej świata, kraju czy danego regionu.

Funkcje miasta ulegają przemianom wraz z rozwojem stosunków społeczno-gospodarczych.
Miasta pełniły, lub pełnią funkcje:
- ośrodków administracyjnych
-ośrodków komunikacyjnych
- kultu religijnego
- ośrodków turystyczno-wypoczynkowych itp.
Do podstawowych czynników miastotwórczych należy zaliczyć:
- ukształtowanie powierzchni,
-stosunki wodne,
-bogactw naturalne.
- możliwość uzyskania pracy i miejsca zamieszkania,
- urozmaicona oferta pracy,
- możliwości edukacyjne,
- podwyższanie kwalifikacji lub zmiana zawodu
2 3 2
2009-10-29T20:03:56+01:00
Funkcje miasta ulegają przemianom wraz z rozwojem stosunków społeczno-gospodarczych.
Miasta pełniły, lub pełnią funkcje:
- ośrodków administracyjnych
- ośrodków komunikacyjnych
- kultu religijnego
-ośrodków turystyczno-wypoczynkowych itp.
Do podstawowych czynników miastotwórczych należy zaliczyć:
- ukształtowanie powierzchni,
- stosunki wodne,
- bogactw naturalne.
1 1 1