Są to pytania do fragmentu książki '"Ogniem i mieczem".
Te pytania są w podręczniku dla 1 klas gim. na str.110

1.Podaj dwie przyczyny, dla których Longinus Podbipięta podjął się niebezpiecznej przeprawy przez obóż kozacki.

2. Wyjaśnij, dlaczego książe Jeremi Wiśniowiecki nie zgodził się na wyprawę całej czwórki przyjaciół (podbipięta, skrzetuski, wlołodyjowski, zagłoba).

3. Odszukaj fragment opisujący wahania pana Podbipięty i walkę sprzecznych uczuć podczas wyprawy. Zacytuj zdanie wyrażające stan ducha bohatera.

4.Zacytuj jedno ze zdań, w których narrator oddaję głos naturze lub uczuciom nawiedzającym Podbipiętę.

5.Wskaż sformuowania, które wyrażają nastawienie narratora* do kozaków i Tatarów.

1

Odpowiedzi

2009-10-27T21:43:32+01:00
1. Chciał poświęcić się dla ojczyzny świadomy tego, że może umrzeć lub zostać złapany i zabity oraz chciał dać znać królowi o ich położeniu.
2. Ponieważ nie chciał stracić najlepszych rycerzy.
3. "Dusza poczęła się w nim wahać. Nadleciał doń w ciemności blady niepokój i począł szeptać mu do ucha: "Nie przejdziesz, to niepodobieństwo!-wróć się, jeszcze czas! Wypal z pistoletu a cała chorągiew runie na twój ratunek.-Przez te tabory, przez tę dzicz nie przejdzie nikt."."

4. "Pan Longinus, jakkolwiek nieustraszony, poczuł jakby lekki dreszcz w krzyżach"

5. "Tatarstwo rzuciło się na pana Longina jak wilcy na jelenia i chwyciło go żylastymi rękoma"
10 4 10