PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ BARDZO WAZNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wszystko o czasie future simple i future continuos ( dreamy,fed up,sociable,irritable,pure,innocent,deep up,light brown,dull yellow,pale grey,entertaining,break down,up,out,off,strike,tangle,bright,root,route,valuable,pricelessstruggling,associaties,caves,nests,treads,deserves,treat

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T09:04:37+01:00
The Future Simple Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + "will" (lub "shall" - czasem używane dla pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej) (skracany do "'ll" + czasownik w bezokoliczniku

I will help you with this homework.
Pomogę ci z tym zadaniem.

Zdanie pytające:
Pytanie ogólne: "will" (lub "shall") + podmiot + czasownik w bezokoliczniku

Will you do it for me?
Czy zrobisz to dla mnie?

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + "will" (lub "shall") + podmiot + czasownik w bezokoliczniku (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

What will you do?
Co zrobisz?

Zdanie przeczące: podmiot + "will" (lub "shall") + "not" ("won't", "shan't") + czasownik w bezokoliczniku

I will not talk to them.
Nie będę z nimi rozmawiać.

Użycie:
1. Zamiar czynności przyszłej powzięty w momencie, kiedy o niej mówimy:

- The phone is ringing!
Telefon dzwoni!
- OK, I'll answer it!
OK, ja odbiorę!
- Yesterday John said that your dress was terrible!
Wczoraj John powiedział, że twoja sukienka jest okropna!
- Did he? I will never talk to him anymore!
Naprawdę? Już nigdy nie będę z nim rozmawiać!

2. Opinie, przypuszczenia, spekulacje osoby mówiącej na temat przyszłości.

I think he will go to Africa this summer.
Myślę, że on pojedzie w najbliższe lato do Afryki.

They will probably wait for us.
Oni prawdopodobnie na nas poczekają.

The Future Continuous Tense
Budowa:
Zdanie twierdzące: podmiot + "will" (lub "shall" - czasem używane dla pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej) (skracany do "'ll") + be + czasownik z końcówką -ing

Tomorrow at ten o'clock I will be doing my homework.
Jutro o dziesiątej będę odrabiać zadanie.

Zdanie pytające:
Pytanie ogólne: "will" (lub "shall") + podmiot + "be" + czasownik z -ing

Will you be working as usual tomorrow?
Czy jutro będziesz pracować jak zwykle?

Pytanie szczegółowe: zaimek pytający + "will" (lub "shall") + podmiot + "be" + czasownik z -ing (z opuszczeniem części, o którą pytamy)

What will you be doing tomorrow at six o'clock?
Co będziesz robić jutro o szóstej?

Zdanie przeczące: podmiot + "will" (lub "shall") + "not" ("won't", "shan't") + "be" + czasownik z -ing

I will not be meeting them next week.
Nie spotkam się z nimi w przyszłym tygodniu.

Użycie:
1. Czynność ciągła w przyszłości, która zacznie się przed określonym punktem w przyszłości i będzie trwała po nim:

Tomorrow at six I will be watching this film.
Jutro o szóstej będę oglądać ten film. (Zacznę przed szóstą i o szóstej będę w trakcie oglądania.)

2. Wyrażenie czynności przyszłej bez zaznaczenia, że jest to wola mówiącego, jego zamiar lub wcześniejszy plan; po prostu stwierdzenie faktu.

I will be helping them next week.
Będę im pomagać w przyszłym tygodniu. (Nie wiemy, czy mówiący chce im pomagać, czy ustalił to wcześniej - podaje tylko sam fakt bez jakiegokolwiek zabarwienia emocjonalnego.)